Informacje i kontakt z akcjonariuszami

Odezwij się do nas

Informacje kontaktowe

adres

ul. Ceglana 4

40-514 Katowice

kontakt:

tel/fax: +48(32) 256-20-22
tel: +48(32) 256-42-61
administracja: +48 697 248 181
NIP: 954-10-03-492
REGON: 272899248

Znajdź biuro do wynajęcia w Katowicach już dziś

 • Informacje o spółce
 1. pełna nazwa spółki: „CSG” ŚLĄSKA GRUPA KONSULTINGOWA SPÓŁKA AKCYJNA
 2. siedziba i adres: 40-514 Katowice, ul. Ceglana 4
 3. oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru:
 4. Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000087066
 5. numer identyfikacji podatkowej: 9541003492
 6. Nr konta bankowego: 19 1930 1103 2001 0730 1484 0001 BPS S.A.
 7. wysokość kapitału zakładowego: 501.000.00 zł w całości opłacony

 

 • Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki
 1. Walne zgromadzenia – ogłoszenia o walnych zgromadzeniach wraz ze szczegółowym porządkiem obrad oraz projektami uchwał
 2. Dematerializacja akcji – zakończona
 3. Rejestr akcjonariuszy – utworzony

 

Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 1

Ogłoszenie nr 2

Ogłoszenie nr 3

Ogłoszenie nr 4

Ogłoszenie nr 5

Ogłoszenie WZ CSG za 2020r